Odznaka pamiątkowa IN MEMORIAM

Odznaka pamiątkowa IN MEMORIAM

in_memoriam

Odznaka Pamiątkowa „IN MEMORIAM”, zwana dalej Odznaką, została ustanowiona uchwałą Zarządu Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie z dnia 24.03.2015 r w celu upamiętnienia 270 rocznicy urodzin na Mereczowszczyźnie w 1746 r (Białoruś) i 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki w Solurze w 1817 (Szwajcaria).

Uhonorowane mogą być nią osoby i instytucje związane realizacją statutowych celów Fundacji, a w szczególności: – utrwalania tradycji kościuszkowskiej, – badania i popularyzowania historii Wojska Polskiego na tle innych współczesnych mu armii, – propagowania idei pokoju i porozumienia na świecie

Odznaką jest okrągły medal o średnicy 3,5 cm w kolorze brązu, zawieszony na wstążce o szerokości 3,5 cm, koloru ciemno zielonego mającej na środku pasek czerwono-biały o szerokości 0,8 cm.

Na awersie Odznaki znajduje się zarys głowy Tadeusza Kościuszki i napis : „IN MEMORIAM TADEUSZ KOŚCIUSZKO 1746 – 1817”. Na rewersie Odznaki znajduje się stylizowany polski orzeł w koronie i napis: „FUNDACJA IM. T. KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE”.

Odznakę nadaje Prezes Zarządu (Wiceprezes), a Zarząd prowadzi ich ewidencję w stosunku rocznym. Legitymacja Odznaki posiada kolejny numer nadania w danym roku, podpis Prezesa Zarządu i okrągłą pieczęć.