Kalendarium Kościuszkowskie

1746-02-04
domniemana data urodzin Andrzeja Tadeusza Bonawentury Kościuszki (TK) w Mereczowszczyźnie na Polesiu ( obecnie Białoruś)
1746-02-12
chrzest w kościele w Kosowie przez księdza Rajmunda Korsaka
1755
wraz ze starszym bratem Józefem, rozpoczyna naukę w Kolegium Pijarskim w Lubieszowie koło Pińska
1758-06-24
zgon ojca Ludwika Tadeusza Kościuszko
1760
opuszcza Kolegium lubieszewskie, po ukończeniu klas: :infimę, gramatykę, syntaktykę i poetykę. Do ostatnie klasy: retoryki nie uczęszczał.
1760-1765
Pobyt u matki i nauki u wuja jezuity Piotra Estki
1762
ślub siostry Anny z Piotrem Estką
1763
ślub najmłodszej siostry Katarzyny z Karolem Żółkowskim
1764-04
wraz z rodziną przeprowadza się do Siechnowic
1765-12-18
zostaje przyjęty do Akademii Szlacheckiego Korpusu Kadetów ( Szkoły Rycerskiej ) w Warszawie
1766-12-20
otrzymuje patent oficerski w stopniu chorążego i funkcję podbrygadiera w 19 Brygadzie Kadetów.
1768-04-09
Nominacja na stopień kapitana
1768-06
zgon matki, Tekli z Radomskich
1769-11
otrzymuje królewskie stypendium i przybywa wraz z Józefem Orłowskim do Paryża i zapisuje się do Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu. Pobiera również prywatne lekcje u profesorów szkół wojskowych
1772-05-19
informuje w liście, że zamieszkuje w Paryżu przy ul. Petits Augustins w Hotelu Luksemburskim
1774- lato
podróżuje do Anglii, Włoch, Szwajcarii i Niemiec
1774-10
przerywa studia we Francji, powraca do Polski i zamieszkuje u swojego stryja Jana Niepomucena Kościuszki w Sławinku koło Lublina, zakochuje się nieszczęśliwie w Ludwice, córce wojewody Józefa Sosnowskiego
1975-04-1775
początek wojny kolonistów amerykańskich przeciwko wojskom króla angielskiego
1775 jesień
próbuje porwać Ludwikę
1775-10-19
pobyt w Dukli w rezydencji Jerzego Mniszcha – kasztelana krakowskiego, z prośbą o pośrednictwo w przyjęciu do służby wojskowej w Saksonii.
1775-10-20
w drodze do Drezna przyjeżdża do Krakowa i nocuje w Kamienicy Kremerowskiej przy Rynku Głównym nr 45
1775-12
wyjeżdża do Francji, do Paryża
1776-06
wypływa prawdopodobnie z Nantes do Ameryki z pięcioma polskimi ochotnikami
1776-07
statek, na którym płynął, ulega rozbiciu i TK dopływa do wyspy Martynika
1776-07-04
ogłoszenie niepodległości 13 Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – byłych kolonii angielskich
1776- 08 łodzią rybacką dopływa do Florydy a następnie statkiem pocztowym do Filadelfii i spotyka się z Beniaminem Franklinem
1776-08-30
prezentuje swoje wojskowe kompetencje członkom Kongresu oraz Wydziału Wojny w State House w Filadelfii i zostaje przyjęty do korpusu inżynierów armii amerykańskiej w stopniu majora
1776-09-30
w Kongresie Kontynentalnym w Filadelfii odczytany zostaje memoriał Kościuszki w sprawie budowy umocnień na rzece Delaware.
1776- 10-18
otrzymuje nominację Kongresu na pułkownika-inżyniera armii amerykańskiej
1776-12
kończy budowę umocnień na Delaware. Fortyfikuje wyspę Billingsport.
1777-01
buduje umocnienia przy Red Bank na na północnym brzegu rzeki Delaware po stronie stanu New Jersey
1777-02
przechodzi pod rozkazy nowego komendanta Filadelfii generała Horatia Gatesa
1777-04-początek
W ślad za Gatesem opuszcza Filadelfię i przechodzi do Armii Północy
1777-05-12
przybywa do Fortu Ticonderogi nad jeziorem Champlain
1777-06-08
po odwołaniu gen. Gatesa za stanowiska dowódcy armii, gen. Schuyler odrzuca plan Kościuszki obsadzenia artylerią szczytu wzgórza Głowa Cukru
1777-06-14
buduje umocnienia na Mount Independence, po drugiej stronie jeziora Champlain
1777-07-04
wojska angielskie umieszczają działa na szczycie Głowy Cukru i zagrożeni Amerykanie ewakuują Fort Ticonderoga.
1777-07-14
osłania wycofujące się oddziały amerykańskie, wznosząc zapory na Wood Creek.
1777-08-18
fortyfikuje wzgórze pod Saratogą
1777-10-17
zwycięstwo wojsk amerykańskich pod Saratogą
1777-11-
stacjonuje w Albany
1778-02-17
wita LaFayetta w obozie w Albany
1778-03-05
Wydział Wojny kieruje go na stanowisko inżyniera do armii gen. Israela Putnama w West Point
1778-03-26
Przyjazd do twierdzy West Point, i jako zastępca szefa korpusu inżynierów rozpoczyna jej fortyfikowanie
1778-04-30
przegradza rzekę Hudson ponad 800 metrowym łańcuchem
1778-05-02
jest honorowym gościem na uroczystości związanej z przystąpieniem Francji do wojny w Fishkill w stanie NY
1778-06-08
oprowadza Georga Washingtona po fortyfikacjach West Point
1778-09-19
ponownie oprowadza J. Waszyngtona po rozbudowywanych fortyfikacjach West Point
1778-12-26
Dokonuje rekonesansu nad rzeką Pee Dee
1779-04-25
uczestniczy w bitwie pod Hobkirks Hill
1779-06-09
Zostaje ranny w pośladek pod fortem Ninety Six
1779-06-30
Waszyngton wydaje rozkaż skierowania wszystkich murarzy z armii amerykańskiej pod rozkazy Kościuszki
1779-08
buduje nowe reduty na zachodnim brzegu Hudsonu
1779-11-14
dowodząc oddziałem Armii Kontynentalnej atakuje Anglików w pobliżu Fortu Johnson na James Island
1779-11-24
spotyka się z generałem Gates
1779-11-28
spotyka się z J.Waszyngtonem
1780-08-20
podczas pobytu u gen. Gatesa w Traveller’s Rest wykonał dlań plan nowej rezydencji
1780-08-03
otrzymuje zgodę na pełnienie obowiązków inżyniera polowego w sztabie Armii Południowe, gdzie przybywa na początku października.
1780-12-20
przybywa na wybrane przez siebie miejsce obozu zimowego armii w Cheraw nad rzeką Peedee
1781-01-
nadzorowuje budowę flotylli płaskodennych łodzi na rzece Cross Creek
1781-02-13
przygotowuje przeprawę Armii Południowej przez rzekę Dan i buduje na jej drugim brzegu umocnienia
1781-02-19
w Halifaxie szkicuje projekt umocnień tego miasta
1781-03-25
uczestniczy w bitwie pod Hobkirks Hill, niedaleko Camden
1781-05-23
kieruje pracami oblężniczymi Fortu Ninety Six w Południowej Karolinie
1781-06-09
zostaje ranny bagnetem w pośladek podczas wypadu oddziałów brytyjskich mających na celu zniszczenie podkopów budowanych przez Kościuszkę
1781-09-05
koniec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych po bitwie pod Yorktown
1782-01-16
przebywa w obozie nad rzeką Pon-Pon w pobliżu Charlestonu
1781-03-22
przebywa na kwaterze w Beach Hill nad rzeka Ashley
1781-08 koniec
przejmuje dowództwo nad oddziałami lekkiej piechoty w Ashley Ferry
1782-09-20
zdobywa 60 koni w potyczce na Wyspie Jakuba
1782-11-14
dowodzi w potyczce na Wyspie Jakuba niedaleko Fortu Johnsona
1781-12-7
rozpoczyna roboty inżynieryjne przy blokadzie Charlestonu, dowodzi batalionem piechoty
1782-12-14
na czele batalionu lekkiej piechoty wkracza do miasta Charleston
1783-04
choruje na febrę
1783-06-04
wypływa z Charlestonu do Filadelfii na statku „Christiana” wraz z mjr Pierce’m i p. Godinem
1783-06-14
przypływa do Filadelfii
1783-07-04
w siedzibie Kongresu w Princeton przygotowuje iluminację miasta i pokaz ogni sztucznych
1783-08-03
mianowany głównym inżynierem Armii Południowej pod dowództwem gen. Nathanaela Greene`a
1783-09-30
w ramach generalnej promocji oficerów o jeden stopień, otrzymuje nominację na generała brygady armii amerykańskiej
1783-11-25
towarzyszy J. Waszyngtonowi w marszu ul. Bowery w Nowym Jorku
1783-12-04
bierze udział w spotkaniu z generałem Waszyngtonem w oberży Frauncesa w Nowym Jorku
1784-03
gości u generała Nathanaela Greena w Newport na Rhode Island
1784-05-01 do 18
uczestniczy w Zjeździe Towarzystwa Cyncynatów w Filadelfii
1784-07-15
wypływa z Nowego Jorku do Francji statkiem ”Courrier de l,Europe”
1785-08-08
przypływa do portu Lorient w Bretanii we Francji
1885-08-13
wyjeżdża z Lorient do Paryża
1785-08-27
wyjeżdża z Paryża do Polski
1785 do 1789 – 10
po powrocie do Polski zajmuje się gospodarstwem w Siechnowicach – Dawidowszczyzna
1788 jesień
uczestniczy w sesji sejmowej w Warszawie
1789-10-12
otrzymuje nominację na generała-majora wojsk koronnych
1789
zakochuje się w Tekli Żurowskiej
1789-11-20
zostaje przydzielony do Dywizji Wielkopolskiej
1790-02-04
przybywa do Dywizji Wielkopolskiej we Włocławku
1790-02-26
składa przysięgę wojskową w Brześciu Kujawskim
1790-03 obejmuje komendę 2 Brygady Kawalerii Narodowej w Warcie nad Wartą
1790-04-24 i 25
dokonuje przeglądu 9 Regimentu Piechoty w Łowiczu
1790-04-28
dokonuje przeglądu kawalerii w Kłodawie
1790-05-22
otrzymuje rozkaz wyjazdu do Lublina w celu objęcia komendy 12 chorągwi Brygady Kawalerii Narodowej
1790-09-07
wraz z wojskiem, przybywa do Starego Konstantynowa nad rzeką Słucz ( obecnie Ukraina )
1790-10
urządza swoją kwaterę w Międzybożu pod Latyczowem, na rzeką Boh
1791-05-10
składa przysięgę i odbiera od swoich żołnierzy przysięgę na wierność Konstytucji 3-go Maja
1791- koniec lata
zwiedza fabrykę kobierców Stanisława Bukara w Januszpolu
1791-09-09 do 10.11
bierze udział w manewrach pod Bracławiem nad rzeką Boh
1792-05-10
zostaje dowódcą dywizji
1792-05-16 i 17
obozuje w Niemirowie i we wsi Lopatyn koło Niemirowa
1792-05-18
gdy wojska rosyjskie wkraczają do Rzeczpospolitej, nocuje we wsi Tatarynówka koło Słobodyszcz niedaleko Berdyczowa
1792-05-24
wycofuje się z Tetyjowa pod Pohrebyszcze a następnie do Przyłuki
1792-05-25 i 26
obozuje w Pohrebyszczach
1792-06-01
obozuje w miejscowości Lubar nad rzeką Słucz
1792-06-14
przebywa w obozie pod Lubarem a następnie prowadzi działania obronne w rejonie Czartoryi i pod Miropolem
1792-06-17
nocuje koło wsi Żelińce koło Szepietówki i
wraz z wojskiem wycofuje się do Połonnego
1792-06-18
bierze udział w bitwie pod Zieleńcami
1792-06-25
w obozie pod Ostrogiem nad rzeką Horyń, zostaje odznaczony złotym medalem orderu „Virtuti Militarii”
1792-07-02
obozuje pod Krasnem
1792-07-03
obozuje w Skurczu pod Krasnem
1792-07-05
obozuje pod Włodzimierzem
1792-07-18
stacza bitwę obronną pod Dubienką nad rzeką Bug i wycofuje się do Chełma
1792-07-30
na wiadomość o przystąpieniu króla do Targowicy, podaje się do dymisji
1792-08-01
otrzymuje nominację na generała-lejtnanta wojsk koronnych
1792-08-03
przyjeżdża do Warszawy na rozmowę z królem
1792-08- 06 -12
rozformowuje wojsko w obozie w Kozienicach
1792-08- ok 15 do 30
wyjeżdża do Grodna
1792-08- przed 17
wyjeżdża do Puław
1792-08-26
zostaje uhonorowany przez Narodowe Zgromadzenie Prawodawcze tytułem Obywatela Francji
1792-09-26
odwiedza rannych w szpitalu na Pradze
1792-10-28
Książę Czartoryski w pałacu w Sieniawie urządza wielki bal z okazji imienin T.K
1792-11-09 do 22
przybywa do Lwowa
1792-11-23
przebywa w Zamościu u Zamojskich
1972-11- po 25
nocuje we wsi Wyżnianka koło Kraśnika
1792-11- ok 28 do 12-6
przebywa w Puławach
1792-12-13 i 14
po otrzymaniu dymisji z wojska, przybywa do Krakowa ( jako Baron Tadeusz Bieda) i nocuje w zajeździe ”Pod Opatrznością” przy Rynku Głównym
1792-12-17
przebywa we Wrocławiu
1792-12-25
przyjeżdża do Lipska w Saksonii
1792-01-17
wyjeżdża przez Belgię do Paryża
1793-01-25
przyjeżdża do Paryża, pod nazwiskiem Calvados, z memoriałem dotyczącym powstania w Polsce
1793-04-22 do 24
przebywa w Dreźnie, początkowo w gościnie u Ignacego i Stanisława Potockich przy ul. Jaegerhof 220, a następnie w Hotelu Polskim przy ul. Schlossgasse
1793-04- po 25
przebywa w Lipsku i zaprzyjaźnia się z panią Limburg
1793-08-
spotyka się w Lipsku z delegatami z kraju
1793-09-10
przybywa do Podgórza pod Krakowem i zatrzymuje się w gospodzie Majewskiego
1793-09- po 22
nocuje we wsiach: Wiatowice, Hebdów i Zabawa koło Bochni
1793-10-17
przybywa do Florencji, gdzie spotyka się z Niemcewiczem, a następnie jedzie do Pizy gdzie spotyka się z emigrantami w zajeździe Locanda dell Ussero. Spotyka Mazzeiego.
1793-12
przebywa w Rzymie i spotyka się z Konstantym Jelskim i mjr Antonim Guszkowskim
1794-01- przed 8
wyjazd do Paryża
1794-01-
przebywa w Brukseli
1794-02-12
powraca do Drezna do Hotelu Polskiego
1794-03-16
przez Pragę , wyrusza do Krakowa
1794-03-23
przebywa w Nowym Brzesku i w Wiatowicach w dworku generałowej Dębickiej
1794-03-24
składa przysięgę na Rynku w Krakowie
1794-04-01
wyrusza przez Mogiłę, Pleszów, Wadów, Kocmyrzów i staje obozem w Luborzycy
1794-04-03
obozuje w Koniuszy
1794-04-04
dowodzi w bitwie pod Racławicami
1794-04-05
obozuje pod Słomnikami
1794-04-07 – 18
obozuje pod Bosutowem
1794-04-25
obozuje pod Igołomnią
1794-04-26
wyrusza przez Wawrzeńczyce i Brzesko-Słomiane i przybywa pod Stare Brzesko
1794-04-28
obozuje pod Witowem
1794-04-29
wyrusza przez Koszyce i Opatowiec do Winiar
1794-05-04
wyrusza przez Wiślicę, Nowe Miasto Korczyn, Wójczę i Pacanów do obozu pod Połańcem
1794-05-07 do 19
w obozie pod Połańcem wydaje Uniwersał
1794-05-20 i 21
obozuje pod Sieczkowem i pod Borkowem
1794-05-25 i 26
wyrusza przez Pińczów, Konary i Przyłęk pod Wodzisławiem do Jędrzejowa
1794-05-29
obozuje pod Krzęcicami
1794-06-03
powraca do Jędrzejowa
1794-06-05
obozuje pod Rawką
1794-06-06
dowodzi bitwą pod Szczekocinami i zostaje ranny w nogę
1794-06-07
przez Okszę wycofuje się pod Małogoszcz
1794-06-09
przez Chęciny dociera do Kielc
1794-06-10 i 11
obozuje pod Zagnańskiem i pod Lipowem Polem
1794-06-14 obozuje pod Kozłowem za Radomiem
1794-06-18 i 19
obozuje pod Jedlińskiem i pod Warką
1794-06-22
obozuje pod Przybyszewem
1794-06-24
przez Goszczów przybywa pod Lewiczyn
1794-06-28
przez Grójec przybywa pod Gołków
1794-06-30
obozuje pod Pracką Wólką
1794-07-08
Przez Piaseczno i Służewiec przybywa do Raszyna
1794-07-10
obozuje pod Królikarnią koło Warszawy
1794-07-13 do 09-06
dowodzi obroną Warszawy i ulega kontuzji ręki upadając wraz z koniem
1794-09-19
przybywa do Siedlec
1794-09-29
przybywa do obozu gen. Mokrowskiego w Grodnie
1794-10-05
bierze udział w kolacji w domu burmistrza Warszawy wraz z Kołłątajem, Potockim i gen. Zajączkiem
1794-10-10 do 13
ciężko ranny w głowę, plecy i lewe biodro ,w bitwie pod Maciejowicami, dostaje się do niewoli rosyjskiej
1794-10-14
przewożony do Petersburga, nocuje w Kozienicach, przyjazd kamerdynera-Murzyna Jeana Lapierre i kucharza-Francuza Jeana
1794-10-15 i 16
postój w Puławach, w Korytnicy i Okrzei a następnie w Radzyniu
1794-11-11
postój we Włodawie a następnie w Kisielinie, Łucku i Ostrogu
1794-11-15 do 18
postój w Zasławiu
1794-11-19
postój w Międzyborzu
1794-11-23
przybycie do Kijowa
1794-11-25
postój w Kozielcu
1794-11-27
postój w Czernichowie, a następnie Homel, Mohilew, Szkława, Orsza i Witebsk
1794-12-03
postój w Czurinowie oraz w Nowogrodzie
1794-12-10
zostaje przewieziony do San Petersburga i umieszczony w mieszkaniu komendanta Twierdzy Pietropawłowskiej
1795-06-15
przeniesiony zostaje do prywatnego domu Sztegelmana i opiekę nad nim obejmuje dr Rogerson
1795-07
przeniesiony do „Marmurowego Pałacu” Grzegorza Orłowa w Petersburgu, do jego dyspozycji była służba, kucharz i powóz którym mógł się poruszać po mieście według swojego uznania.
1796-11-17
śmierć carycy Katarzyny II
1796-11-27
odwiedza go car Rosji Paweł I
1796-11-28
zostaje zmuszony przez Pawła I do złożenia przysięgi poddańczej i na tej podstawie zostaje uwolniony z niewoli
1796-12-19
opuszcza Petersburg trzema powozami i udaje się do Szwecji
1796-12-21
w Wyborgu wsadzono karetę na sanie i wyrusza dalej po 2 dniach
1796-12-24
zatrzymuje się na postój w Lovisa i Borga
1797-01-01
przyjeżdża do Helsingfors ( Helsinki )
1797-01-03 do 08
zatrzymuje się w ówczesnej stolicy Finlandii – Abo ( Tuku)
1797-01-11
wyrusza saniami do wyspy Kumlinge
1797-01-13
na wyspie Eckero czeka aż ustąpi kra lodowa z zatoki
1797-01-22
przybywa łodzią na wysepkę Signilskar, a następnie do szwedzkiego portu Grisslehamm
1797-01-26
przyjeżdża do Sztokholmu i zamieszkuje w hotelu Robinota przy ul.Regeringsgatam 44
1797-02-23 do 10.05
udaje się do Goeteborga i zamieszkuje w hotelu.
1797-05-16
wypływa z Goeteborga do Anglii na małym kupieckim okręcie
1797-05-30
przybywa do Londynu i zamieszkuje z Niemcewiczem w „ Hotel de la Sablowniere” przy Leicester Square
1797-06-07
nocuje w uzdrowisku Bath

1797-06-08
przyjeżdża do Bristolu i zatrzymuje się w domu konsula amerykańskiego Eliasa Vanderhorsta 1797-06-18 wypływa do Stanów Zjednoczonych statkiem „Adriana” z kapitanem Frederickem Lee
1797-08-18
przypływa do Filadelfii, gdzie jest entuzjastycznie przywitany przez ludność
1797-08-19
wizyta konsula Francji w USA Letomba
1797-08-30
wyjeżdża z Filadelfii dwukonnym powozem w towarzystwie Niemcewicza i służącego Stanisława Dąbrowskiego oraz przyjeżdża do ”ELLIS HAUS” pod Nowym Brunświkiem – posiadłości gen .Anthonego Walton White’a
1797-09-09
przyjazd do „ ROSE HILL” posiadłości gen. Horacego Gates
1797-09-29
wyjeżdża z Niemcewiczem z NY na na 3 tygodniową kurację do Elizabethtown w stanie Nev Jersey wynajmując pokój w Indian Queen Tavern
1797-10-20
pięciotygodniowa wizyta w domu gen.Anthonyego Whitea w New Brunswicku
1797-12
wynajmuje z Niemcewiczem w Filadelfii pokoje w domu pani Relf na rogu ulic Trzeciej i Pina
1798-01 do 04
odwiedza go wielu gości między innymi Ludwik Filip – późniejszy król Francji, Little Turtle wódz indiańskiego szczepu Miami
1798-05-05
spisuje I testament, w którym przekazuje środki na wykup niewolników i założenie w West Point szkoły dla dzieci ubogich rodziców
1798-05-05
potajemnie wypływa Filadelfi do Nowego Jorku a następnie z New Castlle do Portugalii pod nazwiskiem Tomasz Kannberg
1798-06-28
przypływa z St. Jean Pied de Port do Bayonne na południu Francji. Uroczyste powitanie przygotowuje Lemarque.
1798-06-30
spotyka się z bankierem Bastare w Bayonne
1798-07-13
przybywa do Paryża i zamieszkuje przy ul. St.Honore 33 na przedmieściu św. Honoriusza u Franciszka Barssa
1798-08-04
korespondencyjnie zrywa przysięgę poddańczą daną Pawłowi I
1798-08-19
podpisuje tajny układ z Dyrektoriatem o pomocy dla Polski
1799-03-03
w mieszkaniu TK ogłoszono rozwiązanie Deputacji i przekazano mu sprawę zjednoczenia wszystkich Polaków. Obecna była delegacja legionistów z gen. Kniaziewiczem.
1799- lato
zamieszkuje w Paryżu przy Quai de Voltaire u księgarza Traydla, przez 9 miesięcy
1799-08-07
przystępuje do Towarzystwa Republikanów Polskich
1799-10-17
odwiedza go Napoleon Bonaparte
1799-11-06
spotyka się z Bonapartem w kościele św. Sulpicjusza w Paryżu.
1799-12-17
Przekazanie TK w Paryżu, w imieniu Legionów Polskich, szabli wezyra Kara Mustafy zdobytej pod Wiedniem przez króla Sobieskiego
1800
pisze dzieło „Obroty artylerii konnej”
1800-05-
zamieszkuje w Paryżu przy ul.de Lille 545
1801-09
przeprowadza się do rodziny Zeltnerów na ul. de Provence 43 w Paryżu
1802-05
przebywa w posiadłości Zeltnerów w Berville koło Fontainebleau
1806-11
odwiedza go w Berville minister Fouche z propozycją Napoleona by stanął na czele ruchu powstańczego w Polsce
1808-08
dzieło ”Obroty artylerii konnej” ukazuje się drukiem w Nowym Jorku
1814-04-09 spotyka się w Paryżu z carem Rosji Aleksandrem I i apeluje o amnestię dla Polaków
1815-05-03 do 6
Wyjeżdża z Berville i nocuje w Joigny(3), Villeneuve-Les Couvers(4), Dole (5), Pontarlier(6)
1815-05-07
pod pseudonimem ”Polski” wjeżdża do Austrii i nocuje w Neuchatel
1815-05-08 do 09
zatrzymuje się w Solurze w hotelu Pod Koroną
1815-05-10 do
Nocuje w Aarau(10), Zurychu (11i12)
1815-05-13 do 23
zatrzymuje się w Konstancy a następnie w Wolfegg,(14),Wurzach(16),Memmingen(22),Turkheim,.Landsberg,Altotting
1815-05- 27
spotyka się z carem Rosji Aleksandrem I w Braunau nad Innem w Austrii
1815-05-28 do 30
wyjeżdża przez Gallspach(28), Enns(29), St.Polten do Wiednia
1815-05-31
spotyka się z księciem Adamem Czartoryskim we Wiedniu
1815-06-25
wyjeżdża z Wiednia do Szwajcarii
1815-07-08 do 09
przybywa do Solury w Szwajcarii i zamieszkuje w hotelu Pod Koroną przy Gurzelngasse 12 1815-07-11
wynajmuje na miesiąc u Vogelsanga willę Schurcha , przy ul. Stalden 4 nad Aarą
1815-07-30
odwiedza szkołą rolniczą von Fellenberga w Hofwylu koło Berna
Ok. 1815-08-10
wynajmuje od Settiera dwupokojowe mieszkanie przy ul. Gurzelngasse 12 w Solurze
1816-05- 27 do 28
odwiedza instytut wychowawczy Johanna Heinricha Pestaloziego w Yverdon w kantonie Waad oraz przez dwa tygodnie zwiedza okolice Jeziora Genewskiego
1817-04-12
odwiedza zakład rolniczy i szkołę dla ubogich Philippa EMANUELA von Fellenberga w Hofwylu
1816-06-14
sporządza w Solurze II testament
1816- 07-03 do 24
Przebywa w willi Negroni hrabiostwa Morosinich w Vezii w kantonie Tessyn
1816-07-16
odwiedza dom Piotra Perii w Castagnoli koło Lugano
1816-07
przebywa przez kilka tygodni u Franciszki Lubomirskiej w Vevey koło zamku Chillon
1816-07
przebywa w zamku Vesia pod Lugano
1817-04-02
sporządza III testament, z oświadczeniem o zniesieniu pańszczyzny i uwłaszczeniu chłopów w majątku Siechnowicze
1817-04
odwiedza pastora Emanuela Salchliego w Batterkindem
1817-06-12
powtórnie odwiedza zakład wychowawczy von Fellenberga w Hofwylu
Ok 1817-06-20 do 07-10
przebywa na wakacjach w domu płk Julesa Henriego Warneryego w Villard koło Vevey
1817-07-10
Przez tydzień przebywa w domu kuracyjnym l,Alliaz, z wodami leczniczymi
Ok. 1817-07-20 do 08-15
wyrusza do Chamonix oraz na Przełęcz św. Bernarda i góry Piemontu, powraca do Solury
1817-08-19
przekazuje Leonowi Sapiesze szablę Kara Mustafy podarowaną Mu przez Legionistów w 1799 r
1817-09-29
Anna Zofia Sapiecha zleca jubilerowi z Lozanny wykonanie dla TK pierścienia z napisem ” L’amite a la vertu” ( Przyjaźń daruje Cnocie), przesłanego już po jego śmierci.
1817-10-01
pierwsze objawy tyfusu, którego epidemia w tym czasie występowała w Solurze
1817-10-10
sporządza IV testament, polecając po swojej śmierci spalić wszystkie papiery w języku polskim.
1817-10-15
Tadeusz Kościuszko umiera w Solurze około godziny 22.
1817-10-16
sekcja zwłok TK i zabalsamowanie ciała
1817-10-17
pochówek wnętrzności TK w Zuchwilu, gdzie ,pod koniec roku, Franciszek Zeltner postawił mu pomnik.
1817-10-18 i 19
msza uroczysta za jego duszę i przeniesienie, następnego dnia, trumny z katedry do podziemi kościoła oo.Jezuitów
1818-03-14 do 04-11
przewiezienie trumny do kościoła św. Floriana w Krakowie
1818-06-23
trumna ze zwłokami TK spoczęła w krypcie św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej
1820-10-16
rozpoczęto sypanie Mogiły (Kopca) TK w Krakowie. Ukończono 23.10.1823
1832-12-21
trumnę TK umieszczono w sarkofagu z białego marmuru wykonanego wg projektu Franciszka Marii Lanciego przez rzeźbiarza Pawła Filippi
1895-10-17
przekazanie urny z sercem TL do Muzeum Narodowego Polskiego na zamku w Raperswilu
1927-10-15
urna z sercem TK została przewieziona do Warszawy i umieszczona w kaplicy na Zamku Królewskim
1988-11-11
powstanie Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie , będącej kontynuacją utworzonego w 1884 r Towarzystwa imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2004-03-24
przekazanie przez Fundację im. TK w Krakowie 101 eksponatów do Muzeum Kościuszkowskiego przy Kopcu Kościuszki w Krakowie. Druga partia 157 obiektów została przekazana w lutym 2009 r.
2010-03-24
otwarcie zmodernizowanej ekspozycji Muzeum Kościuszkowskiego przy Kopcu TK w Krakowie

opracował
Tomasz Otrębski
15.10.2016