• Fundacja im. T. Kościuszki

    w Krakowie

  • Kopiec Tadeusza Kościuszki

    w Krakowie

Fundacja imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie powstała w 70 rocznicę uzyskania Niepodległości przez Polskę, na podstawie aktu notarialnego z dnia 11 listopada 1988 roku i jest kontynuatorką Towarzystwa imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie z 1884 roku.

Patronem Fundacji jest Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko (1746-1817), bohater Narodu Polskiego i Amerykańskiego, Naczelnik powstania 1794 roku.

Celem Fundacji jest utrwalanie tradycji kościuszkowskiej, badanie i popularyzowanie historii Wojska Polskiego na tle innych współczesnych mu armii oraz propagowanie idei pokoju i porozumienia na świecie.

Fundacja gromadzi eksponaty dla Muzeum Tadeusza Kościuszki w Krakowie, by jego ekspozycja była godna pozycji Kościuszki w historii Polski i Ameryki.